Avel & Uppfödning

Hela avelssortimentet är utformat för att understödja unga hästars tillväxt och utveckling och tillföra lämplig näring till dräktiga och lakterande ston och till avelshingstar i arbete.

Vi följer fasta recept för våra olika blandningar så att vi kan leverera samma jämna kvalitet. Dessutom vägs och mäts alla ingredienser som anges på förpackningen. Varje gång. Påse för påse för påse. Alla är fullt ut vitaminiserade och mineraliserade för optimal hälsa.

Kontakta mig för kostnadsfri foderstat, offert, frågor och beställning på isahjortsater@hotmail.com eller 0760280544!

Level-Grow Pencils

Level-Grow Mix

Muslifoder för föl, unghästar och avelsston. Unika ingredienser ger en minimal glykogemisk respons. Detta understödjer en stabil och jämn tillväxtkurva och ger mer hanterbara ung-hästar. Ett foder med mycket låg stärkelsenivå.

http://www.saracen.se/foder/aveluppfodning/level-grow-mix/

290 kr

Mare Care

En mycket näringstät formula för avelsston som har svårt att hålla hullet på traditionella avelsfoder. Ges vid högdräktighet och under digivning.

http://www.saracen.se/foder/aveluppfodning/mare-care/

320 kr

Stallion Plan

Skräddarsytt för hingstar i arbete. Innehåller optimala mängder med näring för understöd av god fertilitet och prestation. Hingsten behåller sitt hull och kan prestera optimalt på tävlingsbanan.

http://www.saracen.se/foder/aveluppfodning/stallion-plan/

440 kr